(1)
Devi Erlistiana; Nur Nawangsih; Farchan Abdul Aziz; Sri Yulianti; Farid Setiawan. Penerapan Kurikulum Dalam Menghadapi Perkembangan Zaman Di Jawa Tengah. alfahim 2022, 4, 1-15.