[1]
Devi Erlistiana, Nur Nawangsih, Farchan Abdul Aziz, Sri Yulianti, and Farid Setiawan, “Penerapan Kurikulum dalam Menghadapi Perkembangan Zaman di Jawa Tengah”, alfahim, vol. 4, no. 1, pp. 1-15, Mar. 2022.