Pimpinan STAIT Yogyakarta

Syarif Hidayat, M.Pd.M.S.I

Ketua STAIT Yogyakarta

Rz. Ricky Satria Wiranata, M.Pd.

Wakil Ketua I Bidang Akademik & SDM

Denas Hasman Nugraha, M.EK.

Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Kerjasama

M. Zainal Abidin, M.Pd.,M.H.

Wakil Ketua III Bidang Sarpras & Kemahasiswaan

Lihat Struktur Organisasi Lain